Julkaisu

Reference

Roberts PJ. Kirurginen hoito. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit, s. 139-146. Helsinki: Duodecim, 2013.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO3
    • Peter Roberts

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014