Julkaisu

Reference

Vainiomäki P, Helin-Salmivaara A, Holmberg-Mattila D, Meriranta P, Timonen M. Ohjauksessa osaamista, oivallusta ja onnistmisen iloa - Opas yleislääketieteen erikoistumiseen. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Kirjoitettu oppikirja.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Authored prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Perusterveydenhuolto OH
    • Paula Vainiomäki

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014