Julkaisu

Reference

Hakulinen C, Jokela M, Hintsanen M, Pulkki-Råback L, Elovainio M, Hintsa T, Hutri-Kähönen N, Viikari J, Raitakari OT, Keltikangas-Järvinen L. Hostility and unemployment: A two-way relationship? J Vocat Behav 2013:83(2):153-160.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sisätaudit TO5
    • Jorma Viikari Jorma
  • KLF-ISOT TO5
    • Olli Raitakari

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014