Julkaisu

Reference

Saltychev M, Laimi K, Pentti J, Kivimäki M, Vahtera J. Ammatillisesti syvennettyyn lääketieteelliseen kuntoutukseen (ASLAK) pääsy 2000-luvulla. Duodecim 2013:129(12):1279-1287.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • TULES TO1
    • Mikhail Saltychev
    • Katri Laimi
  • Perusterveydenhuolto OH
    • Jussi Vahtera

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014