Julkaisu

Reference

Lankinen P. PET Imaging of Osteomyelitis. Feasibility of 18F-FDG, 68Ga-Chloride and 68Ga-DOTAVAP-P1 Tracers in Staphylococcal Bone Infections. Doctoral dissertation. 2013. Annales Universitatis Turkuensis. Series D 1076. 66 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • TULES TO1
    • Petteri Lankinen
  • KLF-ISOT TO5

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014