Julkaisu

Reference

Taiminen T. Lääkeresistentin masennuksen hoito. Duodecim 2013:129:2149-2156.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Aikuispsykiatria PSY
    • Tero Taiminen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014