Julkaisu

Reference

Ylönen O, Jyrkkiö S, Varis J, Perheentupa A, Ruohola J, Minn H, Boström P. Kivessyövän hoito ja seuranta räätälöidään riskiluokituksen mukaan . Suomen Lääkäril 2013:68(6):407-413.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Syöpäklinikka TO6
  • Sirkku Jyrkkiö
  • Johanna Ruohola
  • Heikki Minn
 • Sisätaudit TO5
  • Juha Varis
 • Naistenklinikka TO7
  • Antti Perheentupa
 • Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikka TO3
  • Peter Boström

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014