Julkaisu

Reference

Uusitalo-Seppälä R, Huttunen R, Aittoniemi J, Koskinen P, Leino A, Vahlberg T, Rintala EM. Pentraxin 3 (PTX3) is associated with severe sepsis and fatal disease in emergency room patients with suspected infection: a prospective cohort study. PLoS ONE 2013:8(1):e53661.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • TYKSLAB LAB
  • Pertti Koskinen
  • Aila Leino
 • Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
  • Esa Rintala

University hospital of Turku

Satakunnan keskussairaala

 • SataDiag
  • Raija Uusitalo-Seppälä

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014