Julkaisu

Reference

Syrjänen K. Keynotes from the new editor-in-chief. Editorial. Acta Cytol 2013:57:543-544.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Pääkirjoitus tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Editorial in scientific journal.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Syöpäklinikka TO6
    • Kari Syrjänen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014