Julkaisu

Reference

Jalava J, Rintala, Lyytikäinen O. Laajakirjoisia beetalaktamaaseja (ESBL) tuottavien enterobakteerien epidemiologia ja torjunta. Suomen sairaalahygienialehti 2013:2013(31):197-206.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeli ammatill. lehdessä.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Profession-oriented article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö
    • Esa Rintala

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014