Julkaisu

Reference

Nivala M, Lehtinen E, Helle L, Kronqvist P, Paranko J, Säljö R. Histological knowledge as a predictor of medical students´ performance in diagnostic pathology. Anat Sci Educ 2013:6(6):361-367.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Patologian PALVELUALUE
    • Pauliina Kronqvist

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014