Julkaisu

Reference

Junttila N, Ahlqvist-Björkroth S, Aromaa M, Piha J, Vauras M, Lagström H, Räihä H. Mothers' and fathers' loneliness during pregnancy, infancy and toddlerhood. Psychology and Education J 2013:50:98-104.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Lastenpsykiatria PSY
    • Jorma Piha

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    • Minna Aromaa

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services
    • Minna Aromaa

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014