Julkaisu

Reference

Böling S, Tarja V, Helena M, Wivi F, Ilona AR, Leena H. Measuring quality of life of Finnish children with cerebral palsy. J Pediatr Rehabit Med 2013:6(3):121-127.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Lastenneurologia TO8
  • Leena Haataja

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • Sanna Böling
  • Tarja Varho

Other health care units

 • Turku Health Care and Social Services
  • Sanna Böling
  • Tarja Varho

Julkaisutietokanta 29.2.2016 Publications Data Base 29.2.2016