Julkaisu

Reference

Tertti K. Metformin In Gestational Diabetes Mellitus. Doctoral dissertation. 2013. Annales Universitatis Turkuensis. Series D 1093. 107 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Naistenklinikka TO7
    • Kristiina Tertti
  • Sisätaudit TO5

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014