Julkaisu

Reference

Grenman S. Gynekologiset syövät. Kirjassa: Joensuu H, Roberts P J, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, et al., toim. Syöpätaudit, s. 623-654. Duodecim, 2013.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Naistenklinikka TO7
    • Seija Grenman

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014