Julkaisu

Reference

Stolt M, Suhonen R, Puukka P, Viitanen M, Voutilainen P, Leino-Kilpi H. Development process and psychometric testing of foot health assessment instrument. J Clin Nurs 2013:22(9-10):1310-1321.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Hoitotyön toimisto OH
    • Helena Leino-Kilpi

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    • Matti Viitanen

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services
    • Matti Viitanen

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014