Julkaisu

Reference

Virtanen H, Leino-Kilpi H, Leinonen K, Puukka P, Wöntsö J, Salanterä S. Nursing student control over using a computer simulation program about empowering discourse. Comput Inform Nurs 2013:31(10):512-522.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • Hoitotyön toimisto OH
    • Helena Leino-Kilpi
    • Sanna Salanterä

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014