Julkaisu

Reference

Seppänen M. PET-tutkimus endokriinisten kasvainten diagnostiikassa ja hoidon seurannassa. Julkaisussa: Javanainen M, toim. Endokriiniset syövät. Syöpäsäätiön XL symposiumi 7.-8.2.2013, s. 70-75. Helsinki: Syöpäsäätiö, 2013. Focus Oncologiae Syöpäsäätiön julkaisusarja 14.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku tiet. kirjassa/sarjaj:ssa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in monograph/series.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • PET TO5
    • Marko Seppänen
  • KLF-ISOT TO5

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014