Julkaisu

Reference

Luntamo T. Pain Symptoms and Sleep Problems Among School-Aged Children. Long-Term Prevalence Changes, and Pain Symptoms as Predictors of Later Mental Health. Doctoral dissertation. 2013. Annales Universitatis Turkuensis. Series D 1069. 88 p., append.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Artikkeliväitöskirja.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Doctoral dissertation (articles).
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014