Julkaisu

Reference

Ryhänen AM, Rankinen S, Siekkinen M, Saarinen M, Korvenranta H, Leino-Kilpi H. Hoitopolku verkossa. BestPractice (Online: https://www.swiflet.com/bpfionko/oncology/2/3/) 2013:2013(7):25-28.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In Finnish.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Tutkimustoimisto OH
  • Heikki Korvenranta
 • Hoitotyön toimisto OH
  • Helena Leino-Kilpi

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • Anne Ryhänen

Other health care units

 • Turku Health Care and Social Services
  • Anne Ryhänen

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014