Julkaisu

Reference

Korkeila J, Melartin T, Valkonen-Korhonen M, Svirskis T, Mäki P. Career pathways of psychiatrist in Finland: does gender play a role? Psychiatr Fenn 2013:2013(44):77-88.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Alkuperäisartikkeli.
Kansallinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Original scientific article.
National.
In English.


Tekijät

Contributors

Satakunnan keskussairaala

  • Psykiatrisen hoidon toimialue
    • Jyrki Korkeila

Muut terveydenhuollon yksiköt

  • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
    • Tanja Svirskis

Other health care units

  • Turku Health Care and Social Services
    • Tanja Svirskis

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014