Julkaisu

Reference

Salminen M, Vaapio S, Räihä I, Heinonen J, Kivelä S. Functional status of older adults in Finland: A review of the literature. Internet J Geriatrics Gerontology 2013:8(1).

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Katsausartikkeli tiet.lehdessä.
Kansainvälinen.
Kieli: Englanti.

Publication data

Publication type: Review article, minireview.
International.
In English.


Tekijät

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

 • Perusterveydenhuolto OH
  • Marika Salminen
  • Sari Vaapio
  • Sirkka-Liisa Kivelä

University hospital of Turku

Muut terveydenhuollon yksiköt

 • Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
  • Ismo Räihä

Other health care units

 • Turku Health Care and Social Services
  • Ismo Räihä

Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014