Julkaisu

Reference

Huupponen R, Raunio H. Vierasainemetabolia. Kirjassa: Koulu M, Mervaala E, toim. Farmakologia ja toksikologia, 9. uudistettu painos, s. 89-99. Kuopio: Medicina Oy, 2013.

Julkaisutiedot

Julkaisutyyppi: Luku oppikirjassa.
Kansallinen.
Kieli: Suomi.

Publication data

Publication type: Chapter in prescribed textbook.
National.
In Finnish.


Tekijšt

Contributors

Turun yliopistollinen keskussairaala

  • TYKSLAB LAB
    • Risto Huupponen

University hospital of Turku


Julkaisutietokanta 15.9.2014 Publications Data Base 15.9.2014