Loimaan aluesairaala

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Ahlmèn-Laiho U et al. Kissanpuremastako lääkäriin?
2 Karvonen J et al. Quality of life after iatrogenic bile duct injury - a case control study.
3 Karvonen JA et al. Endoscopic treatment of internal gastrointestinal fistulas with fibrin glue.

Julkaisutietokanta 12.9.2014 Publications Data Base 12.9.2014