Ensihoidon ja päivystyksen toimialue

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Elomaa T. Elottomana keskussairaalaan.
2 Peltomaa K et al. Nursing power as viewed by nursing professionals.

Julkaisutietokanta 9.9.2014 Publications Data Base 9.9.2014