Porin perusturva

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Hietasalo P et al. Kannustavan palkkauksen suunnittelu.
2 Seppälä T et al. Impaired glucose metabolism and health related quality of life.

Julkaisutietokanta 9.9.2014 Publications Data Base 9.9.2014