Nuorisopsykiatria PSY

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Nuotio T-M et al. Nuorten masennusta voidaan ehkäistä.
2 Wilson ML et al. Determinants for bullying victimization among 11-16-year-olds in 15 low- and middle-income countries: A multi-level study.

Julkaisutietokanta 12.9.2014 Publications Data Base 12.9.2014