Satadiag

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kohonen I et al. Does computed tomography add information on radiographic analysis in detecting periprosthetic osteolysis after total ankle arthroplasty?
2 Kujala S et al. Mahasyöpäpotilaan ihometastaasit.
3 Suvikas-Peltonen E et al. Lääkkeiden kylmäkuljetusten kehittäminen sairaala-apteekissa.
4 Tenhunen M et al. Emfit movement sensor in evaluating nocturnal breathing.
5 Tunninen V et al. Comparison of five parathyroid scintigraphic protocols.
6 Uusitalo-Seppälä R et al. Pentraxin 3 (PTX3) is associated with severe sepsis and fatal disease in emergency room patients with suspected infection: a prospective cohort study.

Julkaisutietokanta 9.9.2014 Publications Data Base 9.9.2014