Säkylän-köyliön tervyedenhuollon kuntayhtymä

Julkaisut 2013
Publications 2013

Lisätietoja julkaisusta saa klikkaamalla sen numeroa.
For full details, please click the number in front of the publication.


1 Kuusela M et al. The missing evaluation at the end of GP's consultation.

Julkaisutietokanta 9.9.2014 Publications Data Base 9.9.2014